Obchodné podmienky – TD motors, s.r.o.

Tieto podmienky upravujú vzťah medzi predávajúcim – TD motors, s.r.o. a kupujúcim.


Objednávka a ceny tovaru
- Ceny u tovaru v e-shope www.tdmotors.sk sú platné do vypredania zásob
- Objednať tovar je možné vložením tovaru do nákupného košíka a odoslaním objednávky
- Každá potvrdená objednávka zo strany predávajúceho voči kupujúcemu je považovaná za záväznú
- Pri každej objednávke je nutné uviesť všetky potrebné nacionálie kupujúceho (meno a priezvisko alebo názov firmy, fakturačné údaje, adresu pre dodanie tovaru, dostupný telefón, u firiem IČO a DIČ)
- Uvedené ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je uvedené inak
- Sme platcami DPH

Storno objednávky

- Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho, po záväznom potvrdení iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, v prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním
- Pri neprevzatie zásielky si vyhradzujeme právo poskytnúť Vaše informácie tretej strane za účelom vymáhania pohľadávok a vzniknutých škôd, ktoré spôsobíte objednaním a neprevzatím tovaru
- V prípade stornovania predávajúcim, bude predávajúci bez akýchkoľvek prieťahov kontaktovať kupujúceho a navrhne najlepšie schodné riešenie problému s objednávkou, v prípade už uhradenej zálohy na tovar alebo celej úhrady tovaru bude táto čiastka bezodkladne kupujúcemu vrátená

Termín dodania tovaru
- Tovar máme skladom, dodacia doba do dvoch pracovných dní
- Tovar je na sklade u výrobcu v štátoch EÚ, dodacia doba 5- 14dní
- Tovar nie je vyrobený alebo sa práve vyrába, bude stanovená predbežná dodacia lehota , ktorá bude oznámená kupujúcemu individuálne
- Z dôvodu vyťaženosti výrobcov a kamiónových dopravcov ku vzťahu optimalizácie nákladov na výrobu a prepravu si firma vyhradzuje právo na zmenu termínu dodania

Záloha na exkluzívne a špeciálne objednávky
- Pri objednávke exkluzívneho alebo špeciálneho tovaru je zákazníkovi vystavená zálohová faktúra vo výške 30-100 % z predajnej ceny tovaru
- Predávajúci je oprávnený si sám určiť výšku zálohy na objednávaný tovar
- Záloha na exkluzívne a špeciálne objednávky je v celej výške nevratná

Spôsob doručenia

- Zákazník na konci objednávky volí spôsob doručenia (pošta, osobné prevzatie)

Úhrada tovaru
- Zákazník na konci objednávky volí spôsob úhrady tovaru (dobierka, platba prevodom na náš účet, platba v hotovosti oproti prevzatie tovaru)
- Pri platbe prevodom na účet predávajúceho, je objednaný tovar kupujúcemu zaslaný po pripísania plnej čiastky na účet (variabilný symbol je číslo objednávky)

Záruka
- Výrobca, predávajúci plne zodpovedá za skryté výrobné a materiálové chyby podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka
- Záručná doba u nového tovaru je 24 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru
- Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neoprávneným zásahom, z dôvodu použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou a manipuláciou, mechanickým poškodením, nadmerným zaťažením
- Na použitý tovar sa vzťahuje záruka 12 mesiacov od dátumu zakúpenia tovaru

Reklamácie
- Reklamácie sa riadia podľa Občianskeho zákonníka alebo Obchodného zákonníka
- V prípade vady tovaru , ktorá sa prejaví v priebehu záručnej doby, má kupujúci nárok na bezplatnú opravu alebo výmenu
- Záručná doba sa pozastavuje odo dňa uplatnenia reklamácie až do doby, kedy bol kupujúci povinný vec prevziať
- Kupujúci môže tiež požadovať zľavu z kúpnej ceny tovaru, túto zľavu je možné poskytnúť v prípade, kedy má vec vady, ktoré nebránia, aby slúžila danému účelu
- V prípade uplatnenie zľavy, berie kupujúci na vedomie, že chyby, na ktoré bola zľava poskytnutá, nemožno už v budúcnosti reklamovať
- K rýchlemu vybaveniu Vašej reklamácie si stiahnite a vyplňte reklamačný protokol, ktorý priložíte v zásielke s reklamovaným tovarom. Reklamačný protokol na stiahnutie tu.

Vrátenie tovaru
- Kupujúci, ak je zároveň spotrebiteľom, má právo odstúpiť od zmluvy do 14-tich dní od prevzatia tovaru a to bez udania dôvodu.
- Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom stave poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania).
- V prípade prijatia vráteného tovaru späť a kladného vybavenia žiadosti o jeho vrátenie, bude kupujúcemu vrátená kúpna cena, a to buď prevodom na bankový účet alebo poštovou poukážkou.
- Kupujúci nemôže (podľa § 53, odseku 8) odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu.
- Zákazník má pri splnení všetkých podmienok pre vrátenie tovaru nárok na vrátenie účtovaného poplatku za poštovné.


Odporúčaný postup pri vrátení tovaru:

1) Tovar musí byť vrátený kompletný a v pôvodnom stave tak, aby mohlo byť ďalej ponúkaný zákazníkom. Tovar nesmie javiť známky opotrebenia a používania.
2) Zákazník musí zásielku odoslať do 14-tich dní po obdržaní tovaru.
3) Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia útržku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky a originálny doklad o zakúpení.
4) Tovar späť musí byť zaslaný iba bežnou balíkovou poštou. Zásielky na dobierku nebudú prijaté .
5) K zásielke priložte žiadosť o vrátenie tovaru dodávateľovi, ktorá musí byť podpísaná kupujúcim a musí obsahovať všetky údaje kupujúceho. Formulár pre vrátenie tovaru tu.

Údaje na stránkach

- Všetky údaje uvádzané na stránkach www.tdmotors.sk sú nezáväzné a podliehajú potvrdeniu za strany prevádzkovateľa (predávajúceho)
- Všetky obrázky tovaru sú iba ilustratívne
- TD motors, s.r.o. má právo na zmenu cien a zmenu v ponuke tovaru po predchádzajúcej konzultácii so zákazníkom

Všetky uvedené telefónne kontakty na našich stránkach sú štandardnými tarify telekomunikačných služieb a ceny hovorov sú závislé podľa vášho operátora.

Platnosť obchodných podmienok

- Obchodné podmienky sú platné do vydania nových obchodných podmienok.

Sledujte nás na Facebooku