Motul A3 Air Filter Oil 1L

Hodnotenie 

102987

15,40 €
S DPH 1-2 dni
Množstvo
Skladom

 

Doprava a dodanie tovaru

 

Reklamačný poriadok

Popis

MOTUL Air Filter Oil je olej špeciálne vyvinutý pre údržbu penových vzduchových filtrov terénnych motocyklov a štvorkoliek. Zlepšuje efektivitu vzduchového filtra pre lepšie vytvorenie zmesi vzduchu a paliva. Efektívne zadržuje prach, blato, piesok pre väčšiu životnosť motora. Zabraňuje vniknutiu vody do filtra. Redukuje straty tlaku pri nasávaní vzduchu: zvyšuje výkon motora. Veľmi dobrá odolnosť pred zanesením: Zabraňuje upchatiu filtra. Rýchlo schnúci pre zabránenie stekaná. Zafarbený na modro pre ľahké použitie. Použite MOTUL Air Filter Clean pred každou lubrikáciou, pre perfektné vyčistenie vzduchového filtra. Používajte MOTUL Air Filter Oil Spray zo vzdialenosti 20 cm pre dobré rozptýlenie vo vzduchu a nanesní na vzduchový filter a nechajte ho uschnúť po dobu 10 minút. Obsah: 1liter  

  • Výstražné upozornenia: H226 Horľavá kvapalina a pary. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. H411 ​​Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
  • Bezpečnostné upozornenia - Všeobecné: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
  • Bezpečnostné upozornenia - Prevencia: P210 Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zdrojmi zapálenia. Zákaz fajčenia. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu / dymu / plynu / hmly / pár / aerosólov. P262 Zabráňte styku s očami, pokožkou alebo odevom. P271 Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
  • Bezpečnostné upozornenia - Skladovanie: P403 + P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade.
  • Relevantné vety: H226 Horľavá kvapalina a pary. H304 Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobit smrť. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Detaily produktu
Recenzie

Na tento produkt momentálne nie je pridaná žiadna recenzia.

Napíšte svoju recenziu

Tyco BMW dámske tričko

Motul A3 Air Filter Oil 1L

102987

Napíšte svoju recenziu
16 ďalších produktov v rovnakej kategórii:

Sledujte nás na Facebooku